Här finner du information om de priser och avdrag som finns tillgängliga för våra kunder. I prislistan som finns längst ner på denna sida listas även priskod, information samt vårt pris för de absolut vanligaste behandlingarna. Vid annan önskad behandling så är du som kund varmt välkommen att kontakta oss för vidare information.

Tandvårdsstöd

Det statliga tandvårdsstödet består av två delar, ett högkostnadsskydd som hjälper dig vid större behandlingar och ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan.

Tandvårdsbidraget är i första hand tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård. Du som är mellan 20 och 29 år, eller 75 år eller äldre, får 300 kr per år (600 kr under två år). För patienter mellan 30-74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år). Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Du behöver inte ansöka utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden.

Försäkringskassan om högkostnadsskyddet

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare. Du behöver alltså inte själv göra något för att ta del av skyddet, men det är viktigt att komma ihåg att ersättningen från Försäkringskassan inte beräknas utifrån det pris som tandläkaren tar ut. Den beräknas i stället utifrån ett referenspris. Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten. Alla åtgärder som berättigar till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris. I referenspriset ingår också kostnader för material.

Tandläkarna är inte bundna av referenspriset. De kan välja att ta ut ett pris som är högre eller lägre. Om din tandläkare tar ut ett högre pris än referenspriset för en åtgärd betalar Försäkringskassan ändå bara ut ersättning som motsvarar referenspriset. Om tandläkaren tar ut ett lägre pris beräknas ersättningen däremot inte efter referenspriset, utan efter det pris som du faktiskt betalar.

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för:

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.
  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.
Kosmetisk tandvård

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga, samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår till exempel inte i det statliga tandvårdsstödet.

Prisexempel

Varje behandlingsfall är unikt och därför ger vi på Råsunda Tandklinik dig kostnadsförslag på just din behandling efter genomförd undersökning hos oss. Här nedan följer priser på vanligt förekommande behandlingar:

Undersökning & rengöring
Priskod Beskrivning Vårt pris Referenspris
101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 908 kr 825 kr
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 800 kr 610 kr
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 468 kr 435 kr
205 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 182 kr 160 kr
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 500 kr 395 kr
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 946 kr 745 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 501 kr 485 kr
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning  677 kr 470 kr
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning 1117 kr 960 kr
Kirurgi
Priskod Beskrivning Vårt pris Referenspris
401 Tanduttagning, en tand 1 260 kr 1005 kr
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 2167 kr 1 655 kr
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per 
operationstillfälle 3 812 kr 3050 kr
Rotfyllning
Priskod Beskrivning Vårt pris Referenspris
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 4120 kr 3 310 kr
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 5027 kr 3 990 kr
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6149 kr 5015 kr
601 Bettskena i hård akrylat, 
per skena 4670 kr 3 415 kr
Tandersättningar
Priskod Beskrivning Vårt pris Referenspris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 743 kr 595 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 139 kr 940 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 941 kr 760 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 381 kr 1 115 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 826 kr 1 490 kr
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7090 kr 5 730 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 718 kr 3085 kr
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11187 kr 10 695 kr
paolaPriser

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *